Hakkımızda

Hakkımızda

“Her kim küçük bir çocuğun hayatını etkilerse aslında bir bütünün çok önemli ve hassas bir noktasına dokunmuş olur; kökleri çok uzak geçmişe dayanan ve aynı zamanda geleceğe uzanan…”
Maria Montessori

Arı Akademi olarak 2009 yılı Aralık ayında “Bir çocuk gelişir, dünya değişir.” diyerek okul öncesi eğitim kurumu olarak faaliyete geçtik. Hedefimiz büyüktü. Mutlu, meraklı, kendi ayakları üzerinde durabilen çocuklarla toplumda bir değişim yapmayı hedefliyorduk. İşte böyle bir hedefe ulaşmak için temelleri olan, felsefesi olan, başarılı, sonuçlarını ispatlamış bir eğitim yöntemine ihtiyacımız vardı. Bu yöntem “Montessori Yöntemi” idi. 2011 yılında Sn. Emel Çakıroğlu Wilbrandt ile tanışarak Montessori Yöntemi eğitimlerine başladık. Tüm kadro olarak bir yıl süren eğitim sürecimizi tamamlayarak 2012 yılında Arı Akademi Montessori Okulu olarak faaliyet göstermeye başladık. Bundan sonraki süreçte Sn. Emel Çakıroğlu Wilbrandt’dan uygulama eğitimleri ve danışmalık almaya devam ettik. Onun sayesinde Montessori Yönteminin uygulamasını öğrenip, özellikle de felsefesini yıllar içinde tüm ekip içselleştirdik. Halen Adana’nın ilk ve tek Montessori okuluyuz. Okulumuz gerek felsefesi, gerek materyalleri ile tam bir Montessori okuludur. 2015 yılında okulumuz AMS(American Montessori Society) üyesi bir okul olmuştur.

Vizyonumuz

“Montessori bağımsızlığın eğitimidir, çocuğu sadece okula değil hayata hazırlar.”
Dr. Maria Montessori

Arı Akademi Montessori Okulu; 36-72 ay arasındaki çocukların potansiyellerini keşfedip, sahip oldukları yeteneklerinde en üst düzeye ulaşmalarını sağlamak amacıyla Montessori eğitim metodu temel alınarak eğitim sunmak için kuruldu. Bu şekilde yetişen çocuklarla toplumda ciddi, olumlu değişiklikler oluşturmayı hedefliyoruz.

Misyonumuz

Çocuğun bedensel gelişimi için besin ve hareket edebileceği bir yere ihtiyacı vardır, zihinsel ve ruhsal gelişmesi için ise onu uyaran bir çevre ve o çevrenin içinde faaliyette bulunabilmesini mümkün kılan sevecen, çocuğa saygılı insanlara ihtiyacı vardır. Ayrıca kendisini oluşturmak ve kişiliğinin gelişmesi içinde huzura ihtiyacı vardır. İşte bir Montessori okulu bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla hazırlanır. Montessori okulunun başlıca amacı çocuğun sahip olduğu yetenekleri hayatın her alanında tam olarak kullanabilmesini sağlamaktır.

» Mutlu

» Öğrenmekten keyif alabilen, hayat boyu öğrenme arzusuna sahip

» Kendi kendine yetebilen, bağımsız, öz güveni yüksek

» Ezberlemek yerine bilgiyi hem kendi meraklarını tatmin etmek hem de insanlığa faydalı olabilmek için öğrenen, hayal gücüne sahip ve sıra dışı düşünebilen

» Sosyal sorumluluğa sahip, çevrelerine ve çevrelerindekilere saygılı

» Kendi kültür ve değerlerini bilen, farklılıklara saygılı bireyler yetiştirmek.

Eğitim kadromuz

Okul öncesi eğitim öğretmenliği konusunda lise, ön lisans veya lisans eğitimini tamamladıktan sonra Montessori yöntemi eğitimi alan öğretmenlerden oluşmaktadır. Bizim içim önemli olan bir öğretmenin Montessori eğitimine kişilik olarak uygunluğu (sakin, sabırlı, huzurlu) Montessori yöntemi eğitimi almış olması ve bunu içselleştirebilmesidir.